Strategie

Een heldere marketingcommunicatie strategie helpt je om scherp te houden waar je naartoe werkt, en hoe je dat doel gaat bereiken. Een strategie is geen statisch document; daarom is het verstandig om geregeld terug naar de tekentafel te gaan en samen na te denken.

Strategisch plan: inzicht in je eigen organisatie

Om je strategie op te stellen moet je het vertrekpunt van de organisatie vaststellen. Wat is de drijfveer is van je organisatie? Waarom doe je wat je doet (missie) en voor wie (doelgroep)? Waar wil je over vijf jaar zijn? En tot slot: wat heb je in huis om je doelstellingen te behalen en je concurrentie het hoofd te kunnen bieden?

Deze analyse helpt je om de doelen te concretiseren en de weg daar naartoe zichtbaar te maken. Door toepassing van het bekende SMART-model weet je zeker dat je doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. 

Op grond hiervan bepaal je de aanpak voor de korte en langere termijn. Natuurlijk is een zekere flexibiliteit daarbij gewenst, want je wilt kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. De heftige economische gevolgen van het wereldwijd verspreide coronavirus bijvoorbeeld, kunnen een reden zijn om je strategie (niet je doelstellingen!) te wijzigen.

Tactisch plan: je strategie implementeren 

Als de strategie is vastgesteld, implementeer je het door middel van een tactisch plan. In dit tactisch plan stel je de doelstellingen vast die je binnen de looptijd wilt behalen. Wil je bijvoorbeeld werken aan naamsbekendheid of een nieuw product introduceren? In je tactische plan neem je de klassieke (vier) of de moderne (negen) P’s mee, je concretiseert de communicatieboodschap en rolt deze uit naar de juiste middelen en kanalen met bijpassende KPI’s. Kritische Prestatie Indicatoren kunnen bijvoorbeeld zijn: x-aantal websitebezoekers, ingevulde enquêtes of afspraken voor adviesgesprekken. Als je hierbij een STDC-model model gebruikt heb je gedurende de looptijd houvast om de middelen zo goed mogelijk te verdelen over de juiste fases, en zo je marketing euro’s optimaal te benutten en te werken aan een steeds grotere klantwaarde.

Operationeel plan: houvast tijdens de campagne

Last but not least: in een operationeel plan maken we de stap naar vandaag en morgen. Dit plan biedt houvast voor de korte termijn en bevat concrete acties, zoals de contentplanning met de verschillende uitingen die verwijzen naar bijvoorbeeld een campagnepagina of website. Het beschrijft tevens de doelstellingen voor de korte termijn, gerelateerd aan de KPI’s (bijvoorbeeld x-aantal leads of nieuwe klanten). Zo houd je grip op je campagne en kun je op basis van data tijdig bijsturen. Het helpt je ook om de strategie tastbaar te maken voor de teamleden die je gaan helpen om het plan tot uitvoering te brengen. Hierdoor is duidelijk wat ieders bijdrage is en hoe jullie samen gaan werken voor het beste resultaat.

Benieuwd hoe wij dit in te praktijk uitvoeren? Bekijk dan eens deze case van het Register Belastingadviseurs (RB). Als onderdeel van een nieuwe positionering ontwikkelden we een arbeidsmarktcommunicatie campagne om het RB op de kaart te zitten.

Samen sparren?

Kom met ons in contact

Samen sparren?

Of het nu conjuncturele ontwikkelingen zijn, toenemende concurrentie, een veranderend consumptiepatroon of de ambitie om te groeien: voor iedere onderneming komt het moment dat je moet nadenken over de koers. Dat is het punt waarop wij van OBM graag aanschuiven. Samen herijken we je strategie waar nodig, en vertalen deze naar tactische en operationele plannen waarmee je de koersverandering inzet met meetbaar resultaat, én je medewerkers inspireert. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

RB Fiscaal Kennisplatform2020-11-24T14:48:17+00:00
RB Studentenfotografie2020-08-11T11:45:53+00:00
Online campagne2020-11-04T07:52:22+00:00
Kom met ons in contact