Strategie.

Om de strategie te bepalen worden doelstellingen vastgesteld. We maken hiervoor gebruik van het SMART principe, hieronder beschreven en uitgelegd. Dit helpt ons om de strategie en doelstellingen te concretiseren en doelgericht te werk te gaan. We concretiseren de doelstellingen met KPI’s, zodat we grip hebben op wat we willen bereiken. Deze KPI’s kunnen we dan monitoren en in onze analyses verwerken zodat we weten wat het beste werkt voor jouw organisatie. 

Waarom wij werken met KPI’s? De zogenoemde Key Performance Indicators verstrekken belangrijke informatie over de organisatie en campagnes. Met deze informatie kan de ontwikkeling gevolgd worden en dienen als vergelijking met het verleden en andere campagnes. Verder is een belangrijk voordeel van het gebruiken van KPI’s dat een strategie (lange termijn) relatief eenvoudig vertaald kan worden naar campagnes (korte termijn).

SMART – principe

Specifiek 

Is de doelstelling duidelijk? Wat, waarom, wie, waar en hoe?

Meetbaar

Welke resultaten moeten er worden behaald? Is dit vast te stellen? En te meten?

Aanvaardbaar 

Is de doelstelling relevant en wordt deze geaccepteerd door betrokkenen?

Realistisch

Het doel moet uitdagend zijn, maar wel haalbaar. Hoe kan de doelstelling worden behaald?

Tijdgebonden 

Wat is de deadline voor de doelstelling? Welke planning hoort hierbij?

Vanuit de strategie worden de campagnes bedacht. Onze campagnes zijn opgebouwd volgens het See-Think-Do-Care content marketing model. Door middel van storytelling proberen we gedurende een campagne een verhaal te vertellen aan de doelgroep. We bereiken ze, betrekken ze en activeren ze! In de vier verschillende fases gebruiken we verschillende vormen content en mediakanalen. Aan de hand van de strategie, doelstellingen, KPI’s, doelgroepen en budget wordt de campagnestrategie opgesteld en worden de kanalen gekozen. 

Strategie

• Strategie & advies

• Consultancy

• Research

Creatie

• Design

• Concepting

• Content creatie

• Video en foto productie

• Web-development

• Animatie

Development

• Agile methodiek

• Websites & platformen

• Automatisering & intranetten

• Open source

Adverteren

• Adverteren

• Analyses

• Data opslag

Dierenbescherming – Ambulance Animatie2019-08-16T10:11:38+00:00

Samen een campagne starten?

KOM MET ONS IN CONTACT