Social Media Onderzoek: Instagram groeit het sterkst

We dachten het al langer, maar het is nu ook aangetoond. Instagram is het afgelopen jaar het sterkst gegroeid van alle social media platformen. Vooral jongeren kiezen massaal voor Instagram en Snapchat. Dat blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2018 uitgevoerd door Newcom.

De 5 belangrijkste conclusies voor organisaties:
* WhatsApp is het grootste platform (11.5 miljoen), gevolgd door Facebook (10.8 miljoen)
* Instagram groeit het sterkst en heeft nu 4.1 miljoen gebruikers
* Instagram, Snapchat en YouTube zijn sterk onder jongeren tot 19 jaar
* Facebook behoudt een sterke positie in de categorie 20 jaar en ouder
* Gebruik WhatsApp en Instagram groeit in alle leeftijdscategorieën

Instagram groeit het sterkst


In Nederland is WhatsApp nog altijd het grootste social media platform. Met 11.5 miljoen gebruikers worden ze op de voet gevolgd door Facebook met 10.8 miljoen gebruikers. De grootste stijger dit jaar is Instagram. 4.1 miljoen Nederlanders maken gebruik van Instagram, waarvan 2.1 miljoen dagelijks. Dat is 40% meer dan in 2017. Instagram heeft nu bijna net zoveel dagelijkse gebruikers als YouTube (2.1 miljoen).

Gebruik top-5 platformen 

Dagelijks gebruik Facebook neemt af


Als we kijken naar de verschillende leeftijdsgroepen op de verschillende social media platformen zien we dat met name in de jongste leeftijdsgroep het dagelijks gebruik van Facebook afneemt. In de groep tot 19 jaar daalt het aantal gebruikers. In de andere leeftijdsgroepen zien we geen stijging. Het aantal gebruikers van Facebook stagneert. Onder jongeren zakt Facebook terug van plek naar plek 5 en wordt het ingehaald door Instagram, Snapchat en Youtube.

Newcom heeft jongeren de vraag gesteld waarom zij afhaken van Facebook. De conclusie is dat jongeren zich minder thuis voelen tussen de (oudere) mensen die op Facebook zitten. Een belangrijke uitkomst voor bedrijven om te onthouden. Slechts 13% geeft aan dat advertenties de reden is om af te haken.

Jongeren verplaatsen naar Instagram


Maar waar gaan die jongeren dan heen? We zien dat het aandeel van Instagram, Snapchat en Youtube enorm is gestegen onder jongeren tussen 15 en 19 jaar. WhatsApp blijft het grootste platform in bijna alle categorieën. Facebook behoudt een sterke positie in de leeftijdscategorieën 20 jaar en ouder. Waar jongeren dus kiezen voor andere kanalen, blijft de grote groep Nederlanders dagelijks trouw aan Facebook.

Het is een conclusie die niet vreemd is. Dit was een trend die de afgelopen jaren is ingezet en die de komende jaren wellicht doortrekt. Facebook, Instagram en WhatsApp, allemaal van Facebook, behouden zo in Nederland een groot aandeel in Nederland. Belangrijk is om goed na te denken welke kanalen worden ingezet in 2018. Welke doelgroep wil je bereiken met de content of campagnes? Dat is de vraag die je jezelf moet stellen. Pas daarna ga je kijken op welke kanaal je dan moet zijn.

Benieuwd wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Wij vertellen je graag meer over het onderzoek. Neem contact met ons op via 0252 – 620001.

Hieronder vind u een overzicht met nog een aantal opvallende conclusies uit het onderzoek

Over het onderzoek
De steekproef van 6.783 respondenten vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. In januari 2018 heeft Newcom Nederlanders van 15 jaar en ouder uitgenodigd om deel te nemen aan het Nationale Social Media Onderzoek. Via een online vragenlijst kon men deelnamen aan het onderzoek.

Kom met ons in contact