Van abstracte strategie naar praktische uitvoering: 5 tips waarmee het zeker lukt!

De COVID-19 pandemie zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Het is best een uitdaging om vast te houden aan je koers, je doelen helder voor ogen te houden en er daarbij ook nog voor te zorgen dat je team betrokken blijft. Toch is dat juist in deze tijd erg belangrijk. Je moet immers ook gaan nadenken over de ambities voor volgend jaar. Deze 5 tips kunnen je helpen!

Van abstracte strategie naar praktische uitvoering: 5 tips waarmee het zeker lukt!

De COVID-19 pandemie zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Het is best een uitdaging om vast te houden aan je koers, je doelen helder voor ogen te houden en er daarbij ook nog voor te zorgen dat je team betrokken blijft. Toch is dat juist in deze tijd erg belangrijk. Je moet immers ook gaan nadenken over de ambities voor volgend jaar. Deze 5 tips kunnen je helpen!

Meer informatie?

Kom met ons in contact

Tip 1: Communiceer de strategie

Je hoeft echt niet dagenlang met je team op de hei te gaan zitten, maar het is wel belangrijk om ze mee te nemen in de grote lijnen van de strategie. Volgens Kaplan en Norton (2000) begrijpt 95% (!) van de medewerkers de strategie van de eigen organisatie niet…. En dat is een gemiste kans, want zij zijn bij uitstek de uitvoerders ervan! Vertel dus -kort- over de missie en visie van het bedrijf, de doelgroep, doelstellingen en de communicatieboodschappen. Dat is voor iedereen van belang om te weten.

Tip 2: Vertaal je strategie naar een goed implementatie plan

In het opzetten van een goede strategie gaat veel tijd zitten, maar dat geldt evenzeer voor het implementatieplan dat je vervolgens gaat maken. Je wilt namelijk resultaat! De doelstellingen vertaal je naar KPI’s. De communicatieboodschap moet dus zorgvuldig worden doorvertaald naar alle uitingen. Verwerk de uitingen in je mediaplan waarin de kanaalkeuze, doelgroeptargeting, budgetverdeling en inzet van middelen worden beschreven. 

Tip 3: Kies je team, verdeel taken en concretiseer de planning

In het operationele plan (als onderdeel van je implementatieplan) beschrijf je duidelijk de werkwijze en alle uitdagingen die daarbij relevant zijn. Het multidisciplinaire team werkt bijvoorbeeld aan het concept, de visuele uitwerkingen en de advertentiestrategie die uiteindelijk een bijdrage leveren aan het behalen de doelstellingen. Zorg daarom dat je het jaar goed start met een kick-off en organiseer daarna brainstorms met de betrokken teamleden. Vanuit deze sessies rollen verschillende activiteiten, waarvoor je iemand verantwoordelijk maakt.

Tip 4: Maak het SMART

Door toepassing van het bekende SMART-model weet je zeker dat je doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Zo zorg je dat het team gemotiveerd aan de slag gaat en alles in werking stelt om het beste resultaat te behalen. 

Tip 5: Gebruik handige tools

Als de doelen en de verantwoordelijkheden zijn vastgesteld is het belangrijk om de voortgang van de activiteiten te bewaken. Dit kan je uitstekend doen met de inzet van software. Diverse oplossingen maken het leven een stuk aangenamer. Denk bijvoorbeeld aan Jira en Bizinline. Maar ook Excel kan zijn dienst bewijzen! Niets is vervelender dan geen overzicht hebben in het project.

RB Fiscaal Kennisplatform2020-11-24T14:48:17+00:00
Kom met ons in contact